Οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) χρησιμοποιούνται πλέον στην ιατρική, στην τηλε-ιατρική και στους τομείς της υγείας με στόχο να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς, να επαυξήσουν και να συνεισφέρουν στην ιατρική αποκατάσταση ασθενών καθώς και στην γενικότερη βελτίωση της υγείας τους.

Η NOUS VR Productions – Καινοτόμες Κοινωνικές Λύσεις ΜΕΠΕ συμμετέχει ως εταίρος και συντονίζει το έργο «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση» REACT  (“Virtual Reality applications in Medical Rehabilitation”) το οποίο έχει ενταθχεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (επιστημονικός υπεύθυνος έργου).

Η NOUS VR για την Υγεία, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη πλατφρομών τηλε-ιατρικής με την χρήση αισθητήρων για το τμήμα Daily Health της εταιρίας Καινοτόμες Κοινωνικές Λύσεις ΜΕΠΕ, χρησιμοποιεί αισθητήρες κίνησης σε συνδυασμό με τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για την παραγωγή διαδραστικών εφαρμογών και παιχνιδιών εστιάζοντας στον τομέα της υγείας

Daily Health, e-health platform by NOUS VR Health – The patient monitoring system of Daily Health consists of a medical call center software and portable and reliable inter-telephonic and digital control devices.

Daily Health e-platform by NOUS VR Health – The medical data service includes examinations and measurements like Electro-cardiogram (ECG), blood pressure, blood glucose, pulse oximetry, body weight and other vital indicators.